Tag Archive forTags ที่เกี่ยวข้องกับ STEEL PLATE

เหล็กแผ่นปูทางPlate

เหล็กแผ่น (Steel Plate) ลักษณะเป็น เหล็กแผ่นแบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความหนาแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน เจาะรู 2 รู ด้านยาว ในลักษณะแบบ แขวนภาพ  สำหรับเกี่ยวยกเพื่อความ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อปูทางให้รถบรรทุกวิ่ง มีหลายขนาด เช่น ขนาด 1.50 x 6.0 ม. หนา 20 มม. น้ำหนัก 1,459 กก./แผ่น