Tag Archive forTags ที่เกี่ยวข้องกับ งานสะพานชั่วคราว

เหล็กแพลตฟอร์มPlat-form

เหล็กแพลตฟอร์ม (Platform) ลักษณะ เป็นเหล็กกล่องรูปสี่เหลี่ยม ขนาดแล้ว แต่การใช้งาน ประกอบจากเหล็กเอชบีม เป็นโครง ประกบกับเหล็กแผ่นปูทับ และ เชื่อมติดเพิ่มความแข็งแรง ใช้วางบน เหล็กค้ำยัน เพื่อเป็นสะพานชั่วคราว ในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้เครื่องจักร เข้าไปทำงานได้ โดยขนาดที่บริษัทมี ขาย-ให้เช่า ส่วนใหญ่เป็นขนาด 1.50 x 6.00 เมตร ความสูงแล้วแต่ ว่าทำจากเหล็กเอชบีมขนาดใด เช่น 200 x 200 , 250 x 250 , 300 x 150 มม. เป็นต้น

เหล็กเอชบีมH-Beam

เหล็กเอชบีม (H-Beam) หรือ เหล็กไวด์แฟรงค์ลักษณะเป็นเหล็ก รูปตัวเอช (H) ใช้ในงานโครงสร้าง อาคาร งานค้ำยันรอบ (Wale) ส่วน ที่ต้านแรงกระทำทางด้านข้าง จากเหล็กชีทไพล์ รับแรงที่ถ่าย จากเหล็กค้ำยัน (Strut) และ รับแรงจากเหล็กค้ำยันในแนวดิ่ง (King Post) หรือนำไป ออกแบบ ตกแต่งอาคารให้ได้รูปแบบที่ทันสมัย ขนาด (มม.) 200×200, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400 ความยาวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป