บริการตอกถอนเหล็กชีทไพล์และขนส่งPiling and Trasportation Services

บริการงานระบบป้องกันดินพัง (Bracing)

ในไซต์ (site) งานของลูกค้าที่ใช้บริการตอกถอน
ของเราส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้
งานออกมาปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ทำให้บริษัทไทยไพลิ่งได้นำบริการสำหรับการรับทำ
ระบบป้องกันดินพัง (Bracing) หรือ Soil Protection
System เพื่อความมั่นใจใจความปลอกภัย และ
ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์

บริการงานตอกและถอนเหล็กชีทไพล์

บริการงานตอกและถอนเหล็กชีทไพล์ด้วย
เครื่องจักรติดหัวไวโบร โดยบริษัทไทยไพลิ่ง
เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้
ไทยไพลิ่งฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

บริการขนส่งเครื่องจักรหนัก

เพื่อการบริการที่ก้าวไปอย่างครบวงจร ลูกค้า
สามารถรับบริการขนส่งเครื่องจักรหนัก,
เหล็กชีทไพล์ หรือ สินค้าอื่นๆ ได้จาก
บริษัทไทยไพลิ่ง เรียกได้ว่าเราพร้อมให้
บริการและสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกท่านโดยแท้จริง
  บริษัท ไทยไพลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ 70/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
(ตึกเดียวกับบริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ชั้น 3) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยนายเกษม อริยะวุฒิพันธ์
เป็นกรรมการใหญ่ เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้บริการตอกถอนชีทไพล์ และ งานขนส่ง ต่อมาบริษัทได้เติบโตขึ้น
เพื่อรองรับงานที่เป็นมาตราฐาน บริษัทได้ว่าจ้างวิศวกรควบคุมงาน เป็นวิศวกรประจำบริษัท ไว้ให้บริการแก่ลูกค้า
ในระบบงานดิน ที่ต้องการความแม่นยำทางวิศวกรรมสูง ให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
ให้มากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นการเดินไปสู่ความเป็นสากลแบบครบวงจรจากบริษัทในเครือของไทยยนต์แทรกเตอร์
โดยแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ไทยไพลิ่ง จำกัด โทร. 02 996 7141 เว็บไซต์ www.thaipiling.co.th

บริการงานระบบป้องกันดินพัง (Bracing)

ในไซต์ (site) งานของลูกค้าที่ใช้บริการตอกถอน
ของเราส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้
งานออกมาปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ทำให้บริษัทไทยไพลิ่งได้นำบริการสำหรับการรับทำ
ระบบป้องกันดินพัง (Bracing) หรือ Soil Protection
System เพื่อความมั่นใจใจความปลอกภัย และ
ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์

บริการงานตอกและถอนเหล็กชีทไพล์

บริการงานตอกและถอนเหล็กชีทไพล์ด้วย
เครื่องจักรติดหัวไวโบร โดยบริษัทไทยไพลิ่ง
เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้
ไทยไพลิ่งฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

บริการขนส่งเครื่องจักรหนัก

เพื่อการบริการที่ก้าวไปอย่างครบวงจร ลูกค้า
สามารถรับบริการขนส่งเครื่องจักรหนัก,
เหล็กชีทไพล์ หรือ สินค้าอื่นๆ ได้จาก
บริษัทไทยไพลิ่ง เรียกได้ว่าเราพร้อมให้
บริการและสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกท่านโดยแท้จริง
  บริษัท ไทยไพลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ 70/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
(ตึกเดียวกับบริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ชั้น 3) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยนายเกษม อริยะวุฒิพันธ์
เป็นกรรมการใหญ่ เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้บริการตอกถอนชีทไพล์ และ งานขนส่ง ต่อมาบริษัทได้เติบโตขึ้น
เพื่อรองรับงานที่เป็นมาตราฐาน บริษัทได้ว่าจ้างวิศวกรควบคุมงาน เป็นวิศวกรประจำบริษัท ไว้ให้บริการแก่ลูกค้า
ในระบบงานดิน ที่ต้องการความแม่นยำทางวิศวกรรมสูง ให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
ให้มากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นการเดินไปสู่ความเป็นสากลแบบครบวงจรจากบริษัทในเครือของไทยยนต์แทรกเตอร์
โดยแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ไทยไพลิ่ง จำกัด โทร. 02 996 7141 เว็บไซต์ www.thaipiling.co.th