เกี่ยวกับบริษัทAbout Company

Complete Range
Of
Steel and Equipment

高  高
通  春
家  源
       有
       限
       公
       司

บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด (THAIYONT TRACTOR CO., LTD.)
ได้ก่อตั้งโดย คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการ เริ่มต้น
จากการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรใช้แล้ว
ทุกประเภท ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และใช้ในประเทศมากว่า
30 ปี และเริ่มขยายสู่งานบริการ ขายและให้เช่า เหล็กชีทไพล์
(เหล็กสำหรับป้องกันดินพัง) หรือเรียกในงานราชการว่า เหล็กเข็มพืด
เหล็กแผ่นปูทาง เหล็กแพลตฟอร์ม เหล็กเอชบีม โดยบริษัทฯ
จัดได้ว่าเป็นผู้ให้บริการในลำดับต้น ๆ ของประเทศมากว่า 20 ปี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ และบริการด้วย คุณภาพที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า
จากทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ จนได้รับความไว้วางใจและได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำด้วยดีเสมอมา

Complete Range
Of
Steel and Equipment

高  高
通  春
家  源
       有
       限
       公
       司

บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด (THAIYONT TRACTOR CO., LTD.)
ได้ก่อตั้งโดย คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการ เริ่มต้น
จากการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรใช้แล้ว
ทุกประเภท ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และใช้ในประเทศมากว่า
30 ปี และเริ่มขยายสู่งานบริการ ขายและให้เช่า เหล็กชีทไพล์
(เหล็กสำหรับป้องกันดินพัง) หรือเรียกในงานราชการว่า เหล็กเข็มพืด
เหล็กแผ่นปูทาง เหล็กแพลตฟอร์ม เหล็กเอชบีม โดยบริษัทฯ
จัดได้ว่าเป็นผู้ให้บริการในลำดับต้น ๆ ของประเทศมากว่า 20 ปี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ และบริการด้วย คุณภาพที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า
จากทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ จนได้รับความไว้วางใจและได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำด้วยดีเสมอมา