รถพ่วงแบบโมดูลาเพลาเล็กModular Trailers

รถพ่วงแบบโมดูลา หรือ รถพ่วงเพลาไฮดรอลิก หลายล้อ ( 3 , 4 & 5 AXLES NICOLAS FD MODULAR TRAILERS ) เป็น อุปกรณ์พิเศษ ใช้สำหรับขนส่ง วัตถุ ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักบรรทุกมากรถพ่วงแบบโมดูลา ( MODULAR TRAILERS ) เพลาเล็ก น้ำหนักบรรทุก 8 ตัน