เหล็กแผ่นปูสนามบินเหล็กแผ่นปูสนามบิน

เหล็กแผ่นปูสนามบินเป็นเหล็กรอน
มีรูทั่วทั้งแผ่น น้ำหนักเบา
ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย
เคยใช้งานปูสนามบินสปป.ลาว
ขนาด 34×309 ซม.
น้ำหนัก 29กก./แผ่น
เหมาะกับงานปูเป็นทางเดิน
ที่ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมาก
หรือดัดแปลงใช้งานตามความ
เหมาะสม เช่นใช้กั้นเป็นรั้ว