เหล็กรางรถไฟRail Steel

เหล็กรางรถไฟ (RAILS) เป็นเหล็กคุณภาพทนทานต่อการรับน้ำหนัก
และแข็งแรงต่อการเสียดทานสูง มักนำมาใช้ในรางเครนในโรงงาน
และงานแท่นเครื่องจักร
ขนาดที่มีจำหน่ายมีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้
1.รุ่น R18 ขนาด 88x80x41x11 มม.
น้ำหนัก 18 กก./เมตร    มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 4-6 เมตร
2.รุ่น R35 ขนาด 120x118x60x13 มม.
น้ำหนัก 35 กก./เมตร    มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 4-6 เมตร
3. รุ่น R38 ขนาด 134x114x68x13 มม.
น้ำหนัก 38 กก./เมตร    มีความยาว 12 เมตร