เหล็กกล่องSquare Box

เหล็กกล่อง (Steel Square Pipe)
เป็นเหล็กรูปพรรณกลวงแบบ
สี่เหลี่ยมจตุรัสผิวเรียบ เหมาะสำหรับ
งานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับ
น้ำหนักมาก เช่น งานประตู
เสา หน้าต่าง นั่งร้าน โดยขนาดที่มี
คือ ขนาด (นิ้ว) 3×3, 3×4, 3.5×3.5,
4 x 4 ความยาว 5-7 เมตร