เหล็กเอชบีมH-Beam

เหล็กเอชบีม (H-Beam) หรือ
เหล็กไวด์แฟรงค์ลักษณะเป็นเหล็ก
รูปตัวเอช (H) ใช้ในงานโครงสร้าง
อาคาร งานค้ำยันรอบ (Wale) ส่วน
ที่ต้านแรงกระทำทางด้านข้าง
จากเหล็กชีทไพล์ รับแรงที่ถ่าย
จากเหล็กค้ำยัน (Strut) และ
รับแรงจากเหล็กค้ำยันในแนวดิ่ง
(King Post) หรือนำไป ออกแบบ
ตกแต่งอาคารให้ได้รูปแบบที่ทันสมัย
ขนาด (มม.) 200×200, 250×250,
300×300, 350×350, 400×400
ความยาวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป

h-beam0

h-beam1