(21)4W000200+

รถหน้าตัก หลังขุด MITSUBISHI


รถหน้าตักหลังขุด ยี่ห้อ MITSUBISHI
รุ่น WS200A
หมายเลขรถ 4W000200
ราคา 470,000.00 บาท

(14)214-2-SLP214STE0441438+

รถหน้าตักหลังขุด JCB


รถหน้าตักหลังขุด ยี่ห้อ JCB
รุ่น 214-2
หมายเลขรถ 441438
ราคา 1,200,000.00 บาท