เครื่องจักรหนัก

รถพ่วงแบบโมดูลาเพลาเล็กModular Trailers

รถพ่วงแบบโมดูลา หรือ รถพ่วงเพลาไฮดรอลิก หลายล้อ ( 3 , 4 & 5 AXLES NICOLAS FD MODULAR TRAILERS ) เป็น อุปกรณ์พิเศษ ใช้สำหรับขนส่ง วัตถุ ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก

รถพ่วงแบบโมดูลาเพลาใหญ่Modular Trailers

รถพ่วงแบบโมดูลา หรือ รถพ่วงเพลาไฮดรอลิก หลายล้อ ( 3 , 4 & 5 AXLES NICOLAS FD MODULAR TRAILERS ) เป็น อุปกรณ์พิเศษ ใช้สำหรับขนส่ง วัตถุ ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก