กองเหล็กชีทไพล์

เหล็กชีทไพล์


เหล็กชีทไพล์ (Steel Sheet Pile)
หรือ เหล็กเข็มพืด ลักษณะเป็นแผ่น
เหล็กลอนรูปต่างๆ ใช้ตอกในแนวดิ่ง
เพื่อป้องกันแรงดันจากน้ำและดิน
มักใช้ในงานฐานรากสำหรับอาคารสูง
ที่ต้องมีชั้นใต้ดิน งานฝังถังบำบัดน้ำเสีย
งานสะพาน งานระบบส่งน้ำของ
กรมชลประทาน งานเขื่อนกั้นน้ำ เป็นต้น

plate5

เหล็กแผ่นปูทาง


เหล็กแผ่น (Steel Plate) ลักษณะเป็น
เหล็กแผ่นแบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน
เจาะรู 2 รู ด้านยาว ในลักษณะแบบ
แขวนภาพ  สำหรับเกี่ยวยกเพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย
ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง
เพื่อปูทางให้รถบรรทุกวิ่ง
มีหลายขนาด เช่น
ขนาด 1.50 x 6.0 ม. หนา 20 มม.
น้ำหนัก 1,459 กก./แผ่น

20120528013637123

เหล็กเอชบีม


เหล็กเอชบีม (H-Beam) หรือ
เหล็กไวด์แฟรงค์ลักษณะเป็นเหล็ก
รูปตัวเอช (H) ใช้ในงานโครงสร้าง
อาคาร งานค้ำยันรอบ (Wale) ส่วน
ที่ต้านแรงกระทำทางด้านข้าง
จากเหล็กชีทไพล์ รับแรงที่ถ่าย
จากเหล็กค้ำยัน (Strut) และ
รับแรงจากเหล็กค้ำยันในแนวดิ่ง
(King Post) หรือนำไป ออกแบบ
ตกแต่งอาคารให้ได้รูปแบบที่ทันสมัย
ขนาด (มม.) 200×200, 250×250,
300×300, 350×350, 400×400
ความยาวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป

IMG_4215

เหล็กแพลตฟอร์ม


เหล็กแพลตฟอร์ม (Platform) ลักษณะ
เป็นเหล็กกล่องรูปสี่เหลี่ยม ขนาดแล้ว
แต่การใช้งาน ประกอบจากเหล็กเอชบีม
เป็นโครง ประกบกับเหล็กแผ่นปูทับ และ
เชื่อมติดเพิ่มความแข็งแรง ใช้วางบน
เหล็กค้ำยัน เพื่อเป็นสะพานชั่วคราว
ในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้เครื่องจักร
เข้าไปทำงานได้ โดยขนาดที่บริษัทมี
ขาย-ให้เช่า ส่วนใหญ่เป็นขนาด
1.50 x 6.00 เมตร ความสูงแล้วแต่
ว่าทำจากเหล็กเอชบีมขนาดใด
เช่น 200 x 200 , 250 x 250 ,
300 x 150 มม. เป็นต้น

103324เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง


เหล็กกล่อง (Steel Square Pipe)
เป็นเหล็กรูปพรรณกลวงแบบ
สี่เหลี่ยมจตุรัสผิวเรียบ เหมาะสำหรับ
งานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับ
น้ำหนักมาก เช่น งานประตู
เสา หน้าต่าง นั่งร้าน โดยขนาดที่มี
คือ ขนาด (นิ้ว) 3×3, 3×4, 3.5×3.5,
4 x 4 ความยาว 5-7 เมตร

IMG_4361

เหล็กรางรถไฟ


เหล็กรางรถไฟ (RAILS) เป็นเหล็กคุณภาพทนทานต่อการรับน้ำหนัก
และแข็งแรงต่อการเสียดทานสูง มักนำมาใช้ในรางเครนในโรงงาน
และงานแท่นเครื่องจักร
ขนาดที่มีจำหน่ายมีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้
1.รุ่น R18 ขนาด 88x80x41x11 มม.
น้ำหนัก 18 กก./เมตร    มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 4-6 เมตร
2.รุ่น R35 ขนาด 120x118x60x13 มม.
น้ำหนัก 35 กก./เมตร    มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 4-6 เมตร
3. รุ่น R38 ขนาด 134x114x68x13 มม.
น้ำหนัก 38 กก./เมตร    มีความยาว 12 เมตร

IMG_4352

เหล็กแผ่นปูสนามบิน


เหล็กแผ่นปูสนามบินเป็นเหล็กรอน
มีรูทั่วทั้งแผ่น น้ำหนักเบา
ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย
เคยใช้งานปูสนามบินสปป.ลาว
ขนาด 34×309 ซม.
น้ำหนัก 29กก./แผ่น
เหมาะกับงานปูเป็นทางเดิน
ที่ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมาก
หรือดัดแปลงใช้งานตามความ
เหมาะสม เช่นใช้กั้นเป็นรั้ว